RIG på Twitter & Facebook

Här finner ni kortare filmklipp från verksamheten. Dessa videos är publicerade på vårt Twitterkonto eller RIG på Facebook. Här har ni en sammanställning


These are shorter clips from our daily practices. You will find these videos and much more on our Twitteraccount or on FacebookRIG - Amerikansk fotboll

Besöksadress: Björkgatan 8, Uppsala

www.rigfootball.com