Effekter av träning

Effekter av att träna amerikansk fotboll

Inför fotbollsperioden 2018 ville RIG ta reda på "kostnaden" av att träna amerikansk fotboll. Eleverna hade 19 fotbollsträningar fördelade på 4 veckor. Det blev med andra ord väldigt mycket fotboll på lektionstid (RIG har träningar 07:30 - 09:30, måndag till fredag). Eleverna lämnades att sköta övrig träning på egen hand. Att eleverna tränar på eftermiddagarna är inget nytt då de har 3-5 sådana pass/veckan. En stor andel av eleverna deltog också på ett JLL läger under nämnda period. 

Före och direkt efter perioden testades alla elever i INBODY 720 för att mäta kroppsvikten, skelettmuskelmassa (SMM) samt fett. Det var också påskledigt en vecka varför det gick 5 veckor mellan testerna. Resultatet var långtifrån positivt.


Åk 1 tappade i snitt 1,38 kg SMM, de andra två årskurserna tappade

ca 0,5 kg respektive. Den elev som tappade mest gick ned över 3 kg

muskelmassa. 


Detta vill vi ändra på inför årets fotbollsperiod som innefattade en mindre träning

(18), men en match. Så antalet tillfällen var identiska. Två stora skillnader gjordes.


1. Antalet veckor utökades till 5 (påsken fanns med denna gång också). Därmed

    blev antalet fotbollsträningar 3 eller 4. Det medförde lärarledda träningar i gymmet. Fokus på att eleverna fick in ett minimum om två träningspass utöver fotbollen där      extra fokus låg på att "stressa CNS" med vikter på 85% eller över för 2-3 set. Elever som var slitna anpassade sin träning precis som vanligt, men de fick söka efter          alternativ att köra minst en tung övning.

2. Före perioden genomgick eleverna en tung period där antagandet var att ge dem en superkompensation under fotbollsperioden.


Resultatet är klart positivt. Beror det enkom på ovan förändringar? Möjligen?                                                                                                                                                    Många variabler att ta hänsyn till, men vi har tagit ett första steg för att minska de                                                                                                                                            negativa effekterna av en fotbollssäsong - sett ur ett fysiologiskt perspektiv.


  Följ oss på twitter eller Gilla oss på Facebook

RIG - Amerikansk fotboll

Besöksadress: Björkgatan 8, Uppsala

www.rigfootball.com